Meist

Nordic Armoury OÜ (registreeritud kaubamärgiga NordArm) on arendus,- tootmis- ja vahendustegevusega tegelev Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Ettevõte on tegev nii militaar-kui tsiviilsektoris.

 

Militaarsektori põhitegevusteks on relvajõududele erinevate toodete tootmine ning teenuste osutamine.

 

Tooted:

 

 • STANAG 4694 standardil põhinevate lisatarvikute väljaarendamine ja tootmine
 • Kaabelside varustuse väljaarendamine ja tootmine
 • Eesti Kaitseväes kasutusolevate sõidukite ümberehitamine ja modifitseerimine lahingvõimekuse parendamiseks
 • Eesti Kaitseväes kasutuses olevate relvade, seadmete, väljaõppevahendite ja lisavarustuse varuosade tootmine
 • Erinevate väljaõppevahendite väljaarendamine ja tootmine
 • Filmitööstuses kasutatavate LED  valgustisüsteemide komponentide tootmine 

 

Teenused:

 

 • Optiliste ja elektro-optiliste seadmete hooldus ja remont
 • Väikese,- keskmise – ja suurekaliibriliste relvasüsteemide hooldus ja remont

 

Nordic Armoury key notes:

 

 • Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige
 • Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri liige
 • Tegevusluba:
  • relvade ja tulirelva osade valmistamiseks
  • relvade ja laskemoona hoidmiseks teenusena
  • relvade, relvaosade ja laskemoona müügiks
  • tulirelva osade umbertegemiseks ja parandamiseks teenusena
 • Personal on sertifitseeritud teostama Eesti Kaitseväes kasutuselolevate väikese- ja keskmisekaliibriliste relvasüsteemide hooldust ja remonti
 • Registreeritud sõjalise kauba vahendajana
 • ISO 9001; ISO 14001 ja AQAP 2110